Eventyrreisen, YOGA i skolen.

Et unikt verktøy for folkehelse og livsmestring i skolen. Bruk pust, bevegelse og meditasjon i alle fag, både inne og ute. Verktøyene i boka er knyttet mot kunnskapsmålene og er livssynsnøytrale.

IMG_8052

Eventyrreisen, YOGA i skolen

Eventyrreisen - Yoga i skolen er laget som yogainspirasjon for barn i førskole- og småskolealder, og er ment som en veiledning til deg som er førskolelærer eller lærer. Øvelsene i boken er livssynsnøytral og knyttet til læreplanen. Boken er også en fin inspirasjon SFO-ansatte og foreldre.

Velkommen til en reise inn i yogaens magiske eventyrverden. Vi tar med pusten og lander ned på yogamatta. Her får barna utfolde seg på egne premisser, i en tradisjon der konkurranse ikke er i fokus.

Vi lar lek, glede, sang og avspenning danse hånd i hånd, mens vi samarbeider med Stetind, Norges nasjonalfjell. Vi tar med yogaen inn i matematikk, norsk, kroppsøving, naturfag, engelsk og musikk. Vi lærer å meditere, ved fokus og tilstedeværelse i sangens verden, og ved å lytte til oss selv gjennom egen pust. En pust som er nøkkelen til din egen skattekiste. En pust som du alltid bærer med deg.

Pust

Hva skjer i kroppen når vi puster?

Pusteteknikker

Pusten er et verktøy du alltid har med deg.

Matematikk

Bruk kroppen for å lære.

 

 

Stetind

Samarbeidseventyr med speiling.

Norsk

Lek, bevegelse og læring.

Bokstavinnlæring

Gorilla og frosk, på engelsk og norsk.

Kroppsøving

Ut på eventyr.

Jegeren

Eventyrlig bevegelse hvor pusten er med.

Naturfag

Yoga kan gjøres hvor som helst.

Anatomi

Bli kjent med musklene gjennom avspenning.

Til diskusjon

Vi er god nok.

Samarbeid

Vi er sammen.

Ingunn Hagen, Professor, Institutt for psykologi, NTNU

Eventyrreisen-boka viser korleis yoga tilbyr verktøy som inneber fokus på pust, rørsle-posisjonar (asanas) og meditasjon. Gjennom fokus på pusteteknikkar – alt frå ballong- til hare- og bjørnepust - kan barn bli betre kjende med seg sjølv og med kva dei føler i kroppen og tenker på. Boka vektlegg at yoga og meditasjon er verktøy som kan gi meir ro og velvære i både barnas kropp og sinn. Kvanmo understrekar at yoga kan bidra til betre livsmeistring, noko som er blitt eit sentralt mål i norsk skule. Forsking på innføring av yoga i skulen viser også at yoga kan bidra til betre mental helse, konsentrasjon, læringsevne og trivsel.

Kjøp her, inkludert frakt: 512,-
IMG_8052